ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระทบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระทบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า
นักวิจัย : ไพฑูรย์ คัชมาตย์ , เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง , บัญชร แก้วส่อง , ปราโมทย์ ครองยุทธ , พรทิพย์ คำพอ
คำค้น : สังคม , สภาพเศรษฐกิจ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ผลกระทบต่อ , ทรัพยากรมนุษย์ , ทศวรรษหน้า
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพฑูรย์ คัชมาตย์ , เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง , บัญชร แก้วส่อง , ปราโมทย์ ครองยุทธ , พรทิพย์ คำพอ . (2534). การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระทบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพฑูรย์ คัชมาตย์ , เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง , บัญชร แก้วส่อง , ปราโมทย์ ครองยุทธ , พรทิพย์ คำพอ . 2534. "การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระทบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไพฑูรย์ คัชมาตย์ , เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง , บัญชร แก้วส่อง , ปราโมทย์ ครองยุทธ , พรทิพย์ คำพอ . "การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระทบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2534. Print.
ไพฑูรย์ คัชมาตย์ , เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง , บัญชร แก้วส่อง , ปราโมทย์ ครองยุทธ , พรทิพย์ คำพอ . การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผลกระทบต่อการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2534.