ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมชาวนา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมชาวนา
นักวิจัย : ดร.อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย , สุภาวดี โพธิยะราช
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240150001&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดร.อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย , สุภาวดี โพธิยะราช . (2556). โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมชาวนา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดร.อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย , สุภาวดี โพธิยะราช . 2556. "โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมชาวนา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดร.อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย , สุภาวดี โพธิยะราช . "โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมชาวนา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
ดร.อภิชาต พงษ์ศรีหดุลชัย , สุภาวดี โพธิยะราช . โครงการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคมชาวนา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.