ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)
นักวิจัย : ศุภพร ไทยภักดี , ชัชชัย แก้วสนธิ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง , สุจิตรา กุลพันธ์ , เอมอร อังสุรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0530460000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศุภพร ไทยภักดี , ชัชชัย แก้วสนธิ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง , สุจิตรา กุลพันธ์ , เอมอร อังสุรัตน์ . (2548). โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศุภพร ไทยภักดี , ชัชชัย แก้วสนธิ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง , สุจิตรา กุลพันธ์ , เอมอร อังสุรัตน์ . 2548. "โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศุภพร ไทยภักดี , ชัชชัย แก้วสนธิ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง , สุจิตรา กุลพันธ์ , เอมอร อังสุรัตน์ . "โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
ศุภพร ไทยภักดี , ชัชชัย แก้วสนธิ , ทิพวัลย์ สีจันทร์ , พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง , สุจิตรา กุลพันธ์ , เอมอร อังสุรัตน์ . โครงการศึกษาผลกระทบและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน (SML). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.