ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : ยุวดี ตปนียากร
คำค้น : อำเภอบรบือ , สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก , จังหวัดมหาสารคาม , การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น , การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21217
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ดำเนินการศึกษาสภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโกเป็นหลักและนอกจากนี้ยังศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งสององค์กรในบริบทของการกระจายอำนาจ

บรรณานุกรม :
ยุวดี ตปนียากร . (2545). การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยุวดี ตปนียากร . 2545. "การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ยุวดี ตปนียากร . "การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ยุวดี ตปนียากร . การส่งเสริมเครือข่ายสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น กรณีศึกษา : สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.