ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน
นักวิจัย : เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์
คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล , จังหวัดลำพูน , ทิศทางการดำเนินงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก นายอำเภอบุคลากรของสำนักงานท้องถิ่น จังหวัดลำพูน บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

บรรณานุกรม :
เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์ . (2550). บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์ . 2550. "บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์ . "บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ , กาญจนา โชคถาวร , โกสุมภ์ สายจันทร์ . บทบาทและทิศทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.