ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ
นักวิจัย : อนงค์นุช ภูยานนท์ , ธนพร แย้มสุดา , วรรณพร หลำวรรณะ , วัชราพร เชยสุวรรณ
คำค้น : สมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร , กรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21144
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ศึกษาเฉพาะสมรรถนะหลัก และสมรรถนะการบริหารของข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ

บรรณานุกรม :
อนงค์นุช ภูยานนท์ , ธนพร แย้มสุดา , วรรณพร หลำวรรณะ , วัชราพร เชยสุวรรณ . (2548). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนงค์นุช ภูยานนท์ , ธนพร แย้มสุดา , วรรณพร หลำวรรณะ , วัชราพร เชยสุวรรณ . 2548. "การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อนงค์นุช ภูยานนท์ , ธนพร แย้มสุดา , วรรณพร หลำวรรณะ , วัชราพร เชยสุวรรณ . "การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
อนงค์นุช ภูยานนท์ , ธนพร แย้มสุดา , วรรณพร หลำวรรณะ , วัชราพร เชยสุวรรณ . การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กรมแพทย์ทหารเรือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.