ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย
นักวิจัย : นางสาวมยุรี นาสา , ดรรชนี เอมพันธุ์ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน , กาญจน์เขจร ชูชีพ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ , สุชาย วรชนะนันท์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , ปิยพงษ์ ทองดีนอก , เรณุกา กลับสุข , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , สุภัทรา ถึกสถิตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931233000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นางสาวมยุรี นาสา , ดรรชนี เอมพันธุ์ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน , กาญจน์เขจร ชูชีพ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ , สุชาย วรชนะนันท์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , ปิยพงษ์ ทองดีนอก , เรณุกา กลับสุข , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , สุภัทรา ถึกสถิตย์ . (2554). โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาวมยุรี นาสา , ดรรชนี เอมพันธุ์ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน , กาญจน์เขจร ชูชีพ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ , สุชาย วรชนะนันท์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , ปิยพงษ์ ทองดีนอก , เรณุกา กลับสุข , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , สุภัทรา ถึกสถิตย์ . 2554. "โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นางสาวมยุรี นาสา , ดรรชนี เอมพันธุ์ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน , กาญจน์เขจร ชูชีพ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ , สุชาย วรชนะนันท์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , ปิยพงษ์ ทองดีนอก , เรณุกา กลับสุข , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , สุภัทรา ถึกสถิตย์ . "โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
นางสาวมยุรี นาสา , ดรรชนี เอมพันธุ์ , พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล , เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน , กาญจน์เขจร ชูชีพ , นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ , สุชาย วรชนะนันท์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , ปิยพงษ์ ทองดีนอก , เรณุกา กลับสุข , พัชนุช วงศ์วรรธนะ ฟอสเตอร์ , สุภัทรา ถึกสถิตย์ . โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดทำแนวเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยาของผืนป่าในกลุ่มป่าที่สำคัญของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.