ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานวิจัยปัญหาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2547)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานวิจัยปัญหาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2547)
นักวิจัย : โกวิทย์ พวงงาม
คำค้น : เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล , วันที่ , กรกฎาคม , รายงานวิจัยปัญหา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21107
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาข้อมูล การอำนวยการและสนับสนุนการเลือกตั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ การจัดการเลือกตั้งในระดับองค์การบริหารส่วนตำบล

บรรณานุกรม :
โกวิทย์ พวงงาม . (2547). รายงานวิจัยปัญหาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2547).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โกวิทย์ พวงงาม . 2547. "รายงานวิจัยปัญหาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2547)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
โกวิทย์ พวงงาม . "รายงานวิจัยปัญหาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2547)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
โกวิทย์ พวงงาม . รายงานวิจัยปัญหาการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (วันที่ 18 และ 25 กรกฎาคม 2547). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.