ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
นักวิจัย : จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์
คำค้น : ชุมชน , ส่งเสริมการท่องเที่ยว , องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21075
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการศึกษาสภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนของ อบต. โดยครอบคลุมการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่อง 1. การวางแผนการท่องเที่ยวในชุมชน 2. ทักษะการบริหารจัดการและความพร้อมของ อบต. 3. การสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรชุมชน และทำการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ฯลฯ

บรรณานุกรม :
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . (2548). แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . 2548. "แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . "แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.