ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
นักวิจัย : รสลิน ศิริยะพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ยุทธพร อิสรชัย
คำค้น : ชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย , ทางภาคเหนือ , พฤติกรรมทางการเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21041
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษากลุ่มประชาชนที่เป็นชนชั้นกลางที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย นครสวรรค์ พิษณุโลก และพิจิตร โดยศึกษาพฤติกรรมและพัฒนาการทางการเมืองไทย หลังการปฏิรูปการเมืองไทย พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
รสลิน ศิริยะพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ยุทธพร อิสรชัย . (2551). พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รสลิน ศิริยะพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ยุทธพร อิสรชัย . 2551. "พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
รสลิน ศิริยะพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ยุทธพร อิสรชัย . "พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
รสลิน ศิริยะพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช , ฐปนรรต พรหมอินทร์ , ยุทธพร อิสรชัย . พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.