ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด
นักวิจัย : ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ดอกรัก มารอด , ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว , สราวุธ สังข์แก้ว , อนุชา ทะรา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230382000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ดอกรัก มารอด , ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว , สราวุธ สังข์แก้ว , อนุชา ทะรา . (2555). โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ดอกรัก มารอด , ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว , สราวุธ สังข์แก้ว , อนุชา ทะรา . 2555. "โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ดอกรัก มารอด , ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว , สราวุธ สังข์แก้ว , อนุชา ทะรา . "โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , มณฑล จำเริญพฤกษ์ , ดอกรัก มารอด , ประทีป ด้วงแค , ฉัตรชัย เงินแสงสรวย , นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว , สราวุธ สังข์แก้ว , อนุชา ทะรา . โครงการศึกษาความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์บนเกาะกูด จังหวัดตราด. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.