ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
นักวิจัย : จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์
คำค้น : ทักษะการทำงาน , ท้องถิ่น , องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21033
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ประชาชนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่อยู่ในเขต อบต. ทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรและแรงงานและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ และกลยุทธ์การพัฒนาทักษะการทำงาน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

บรรณานุกรม :
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . (2545). บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . 2545. "บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . "บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.