ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา
นักวิจัย : สมประสงค์ วิทยเกียรติ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์
คำค้น : องค์การบริหารส่วนตำบล , บริหาร
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/21021
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สมประสงค์ วิทยเกียรติ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . (2543). ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมประสงค์ วิทยเกียรติ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . 2543. "ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สมประสงค์ วิทยเกียรติ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . "ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
สมประสงค์ วิทยเกียรติ , ประยูร ศรีประสาธน์ , นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ . ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; 2543.