ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร
นักวิจัย : วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , นิลุบล เล่าอั้น , ชยานันท์ แดงใหม่
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131347000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , นิลุบล เล่าอั้น , ชยานันท์ แดงใหม่ . (2553). โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , นิลุบล เล่าอั้น , ชยานันท์ แดงใหม่ . 2553. "โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , นิลุบล เล่าอั้น , ชยานันท์ แดงใหม่ . "โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
วันชัย วรวัฒนเมธีกุล , นิลุบล เล่าอั้น , ชยานันท์ แดงใหม่ . โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.