ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
นักวิจัย : ดรรชนี เอมพันธุ์ , นางสาวมยุรี นาสา , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , เรณุกา กลับสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0931236000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดรรชนี เอมพันธุ์ , นางสาวมยุรี นาสา , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , เรณุกา กลับสุข . (2553). โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดรรชนี เอมพันธุ์ , นางสาวมยุรี นาสา , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , เรณุกา กลับสุข . 2553. "โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ดรรชนี เอมพันธุ์ , นางสาวมยุรี นาสา , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , เรณุกา กลับสุข . "โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ดรรชนี เอมพันธุ์ , นางสาวมยุรี นาสา , ชัชชัย ตันตสิรินทร์ , สราวุธ สังข์แก้ว , ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ , วิจักขณ์ ฉิมโฉม , เรณุกา กลับสุข . โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.