ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน
นักวิจัย : ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช
คำค้น : กับประชาธิปไตยแบบ , การเมืองภาค , มีส่วนร่วม , องค์กรพัฒนาเอกชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20994
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ โดยศึกษาจากองค์กรพัฒนาเอกชน จำนวน 10 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป), กลุ่มประชาธิปไตยเพื่อประชาชน, สมัชชาคนจน, เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้ง, สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน, สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ เครือข่ายฯลฯ

บรรณานุกรม :
ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช . (2549). การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช . 2549. "การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช . "การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2549. Print.
ฐปนรรต พรหมอินทร์ , จุมพล หนิมพานิช . การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2549.