ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ
นักวิจัย : จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์
คำค้น : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ , ส่งเสริมธุรกิจชุมชน , องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20989
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากธุรกิจชุมชนมีหลายประการในการศึกษาครั้งนี้จะทำการศึกษาเฉพาะธุรกิจชุมชนซึ่งจำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้(อ้างอิงจากผลิตภัณฑ์ นตผ. ดีเด่นตามแนวทางการเลือกสรรเบื้องต้น 75 จังหวัด 589 ผลิตภัณฑ์ ม.ป.ป.) 1.จักสวน 2.อาหาร/เครื่องดื่ม......................

บรรณานุกรม :
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . (2547). บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . 2547. "บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . "บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
จุมพล หนิมพานิช , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ . บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.