ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , จริงแท้ ศิริพานิช , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , พรชัย จุฑามาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0831079000&BudgetYear=2008
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , จริงแท้ ศิริพานิช , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , พรชัย จุฑามาศ . (2551). โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , จริงแท้ ศิริพานิช , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , พรชัย จุฑามาศ . 2551. "โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , จริงแท้ ศิริพานิช , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , พรชัย จุฑามาศ . "โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ , อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ , ศศิธร ตรงจิตภักดี , ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ , จริงแท้ ศิริพานิช , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , พรชัย จุฑามาศ . โครงการวิจัยและพัฒนาเกษตรยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.