ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ
นักวิจัย : เสรี พงศ์พิศ
คำค้น : เสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญา , ภาครัฐ , ภาคเอกชน , ภาคชุมชน , ความร่วมมือด้าน , ประเทศ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบสหวิทยาการที่อาศัยสาขาสังคมวิทยาและสังคมศาสตร์เป็นหลักของการเชื่อมโยงสู่สาขาอื่นๆ

บรรณานุกรม :
เสรี พงศ์พิศ . (2547). การสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสรี พงศ์พิศ . 2547. "การสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
เสรี พงศ์พิศ . "การสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2547. Print.
เสรี พงศ์พิศ . การสร้างแนวทางความร่วมมือด้านการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชนเพื่อเสริมสร้างยุทธศาสตร์ทางปัญญาในการพัฒนาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2547.