ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์
นักวิจัย : จำรัส ลิ้มตระกูล , พิบูลย์ พันธุ , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา , ชมพูนุท วรากุลวิทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130729000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จำรัส ลิ้มตระกูล , พิบูลย์ พันธุ , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา , ชมพูนุท วรากุลวิทย์ . (2554). โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จำรัส ลิ้มตระกูล , พิบูลย์ พันธุ , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา , ชมพูนุท วรากุลวิทย์ . 2554. "โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จำรัส ลิ้มตระกูล , พิบูลย์ พันธุ , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา , ชมพูนุท วรากุลวิทย์ . "โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
จำรัส ลิ้มตระกูล , พิบูลย์ พันธุ , เมตตา เจริญพานิช , ผึ่งผาย พรรณวดี , พิพัฒน์ คงประชา , ชมพูนุท วรากุลวิทย์ . โครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยทางโครงสร้างระดับนาโนเมตรที่มีผลต่อความแข็งแรงของซีเมนต์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.