ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี
นักวิจัย : ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
คำค้น : นายกรัฐมนตรี , ปราโมช , มรวคึกฤทธิ์ , เศรษฐกิจไทย , แนวความคิดทางการเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พัฒนาการทางภูมิหลังประวัติของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทั้งในฐานะนักการเมือง นักหนังสือพิมพ์ ปัญญาชน ครู อาจารย์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีแนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม :
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ . (2541). แนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ . 2541. "แนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ . "แนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ . แนวความคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไทยของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช สมัยเป็นนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.