ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
นักวิจัย : เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ , นายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์ , นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ , นายสงคราม ธรรมมิญช , ลดาวัลย์ พวงจิตร , นิคม แหลมสัก , นิพนธ์ ทวีชัย , สายัณห์ ทัดศรี , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง , นางสาววนิดา อาจกล้า , นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า , นายเชิดชัย โพธิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1130240000&BudgetYear=2010
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :