ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล
นักวิจัย : นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง
คำค้น : บุคคลด้าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง . (2543). การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง . 2543. "การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง . "การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
นันทา ชัยพิชิตพันธ์ , ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง . การประเมินผล โครงการพัฒนาบุคคลด้านการวิจัยประเมินผล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.