ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา
นักวิจัย : จินตนาภา โสภณ , ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ
คำค้น : เอกชน , อุดมศึกษา , สถานภาพ , ภาครัฐ , ลำดับความสำคัญ , ตามระดับ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20747
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตนาภา โสภณ , ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ . (). ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนาภา โสภณ , ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ . . "ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
จินตนาภา โสภณ , ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ . "ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
จินตนาภา โสภณ , ปทุมมาศ พูลทิพย์ , ศรวัชร งามอุโฆษ . ระบบการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐ อุดมศึกษา และเอกชน สถานภาพและปัญหาของระบบตามระดับและลำดับความสำคัญของปัญหา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .