ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS
นักวิจัย : นายอิทธิ สงวนดี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นางสาววันทนิกา ธรรมรังษี , นายจิรกร มุสิกะพันธ์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , หรรษา วัฒนานุกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930604000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นายอิทธิ สงวนดี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นางสาววันทนิกา ธรรมรังษี , นายจิรกร มุสิกะพันธ์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , หรรษา วัฒนานุกิจ . (2552). โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายอิทธิ สงวนดี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นางสาววันทนิกา ธรรมรังษี , นายจิรกร มุสิกะพันธ์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , หรรษา วัฒนานุกิจ . 2552. "โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นายอิทธิ สงวนดี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นางสาววันทนิกา ธรรมรังษี , นายจิรกร มุสิกะพันธ์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , หรรษา วัฒนานุกิจ . "โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
นายอิทธิ สงวนดี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นางสาววันทนิกา ธรรมรังษี , นายจิรกร มุสิกะพันธ์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , หรรษา วัฒนานุกิจ . โครงการวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์จากดาวเทียมอเนกประสงค์ขนาดเล็ก SMMS. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.