ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ
นักวิจัย : วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นางสาวศิริญญา ทับสมบัติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930603000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นางสาวศิริญญา ทับสมบัติ . (2552). โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นางสาวศิริญญา ทับสมบัติ . 2552. "โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นางสาวศิริญญา ทับสมบัติ . "โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ , นายนิพนธ์ พิมพ์พืช , นายสัณห์ อุทยารัตน์ , นายลูกา เนตรเนรมิตร , นายชินพจน์ วงศ์ศรีพิสันต์ , นางสาวศิริญญา ทับสมบัติ . โครงการวิจัยเพื่อจัดสร้างต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.