ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)
นักวิจัย : มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , วชิระ จงบุรี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายไกวัลยวิชญ์ ฉวรรณกุล , นายปณิธาน จารุพินิจกุล จารุพินิจกุล , นายสัณห์ อุทยารัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0830138000&BudgetYear=2007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , วชิระ จงบุรี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายไกวัลยวิชญ์ ฉวรรณกุล , นายปณิธาน จารุพินิจกุล จารุพินิจกุล , นายสัณห์ อุทยารัตน์ . (2550). โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , วชิระ จงบุรี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายไกวัลยวิชญ์ ฉวรรณกุล , นายปณิธาน จารุพินิจกุล จารุพินิจกุล , นายสัณห์ อุทยารัตน์ . 2550. "โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , วชิระ จงบุรี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายไกวัลยวิชญ์ ฉวรรณกุล , นายปณิธาน จารุพินิจกุล จารุพินิจกุล , นายสัณห์ อุทยารัตน์ . "โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
มงคล รักษาพัชรวงศ์ , วัชรี วีรคเชนทร์ , วชิระ จงบุรี , นายศิริชัย แซ่หว่อง , นายไกวัลยวิชญ์ ฉวรรณกุล , นายปณิธาน จารุพินิจกุล จารุพินิจกุล , นายสัณห์ อุทยารัตน์ . โครงการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาด้วยระบบ Digital Video Broadcasting System (DVB-S). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.