ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสนับสนุนนักวิจัยในภาครัฐด้วยสิ่งจูงใจ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสนับสนุนนักวิจัยในภาครัฐด้วยสิ่งจูงใจ
นักวิจัย : บุญเฉิด โสภณ
คำค้น : สิ่งจูงใจ , ภาครัฐ , การสนับสนุนนักวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20638
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเฉิด โสภณ . (2539). การสนับสนุนนักวิจัยในภาครัฐด้วยสิ่งจูงใจ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ . 2539. "การสนับสนุนนักวิจัยในภาครัฐด้วยสิ่งจูงใจ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ . "การสนับสนุนนักวิจัยในภาครัฐด้วยสิ่งจูงใจ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
บุญเฉิด โสภณ . การสนับสนุนนักวิจัยในภาครัฐด้วยสิ่งจูงใจ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.