ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน
นักวิจัย : มนัส สุวรรณ
คำค้น : เขตเมืองน่าน , ปฏิบัติตามแผน , กรมการผังเมือง , เมืองขนาดเล็กกับความ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20601
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มนัส สุวรรณ . (). เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ . . "เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ . "เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
มนัส สุวรรณ . เมืองขนาดเล็กกับความเป็นไปได้ในการปฏิบัติตามแผนของกรมการผังเมือง กรณีศึกษาบริเวณเขตเมืองน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .