ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นักวิจัย : วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช
คำค้น : สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , งบพัฒนาจังหวัด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช . (2540). งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช . 2540. "งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช . "งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ , บุญศรี พรหมมาพันธุ์ , จุมพล หนิมพานิช . งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.