ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมาย ของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมาย ของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี)
นักวิจัย : ศรุติ สกุลรัตน์ , สุพจน์ บุญวิสุทธิ์
คำค้น : เป้าหมาย , ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน , ชายฝั่งทะเลตะวันออก , ชลบุรี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20549
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศรุติ สกุลรัตน์ , สุพจน์ บุญวิสุทธิ์ . (2539). การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมาย ของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรุติ สกุลรัตน์ , สุพจน์ บุญวิสุทธิ์ . 2539. "การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมาย ของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรุติ สกุลรัตน์ , สุพจน์ บุญวิสุทธิ์ . "การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมาย ของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2539. Print.
ศรุติ สกุลรัตน์ , สุพจน์ บุญวิสุทธิ์ . การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมาย ของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2539.