ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536
นักวิจัย : ศรวัชร งามอุโฆษ , สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ , อภิรัต อรุณินท์ , จินตนาภา โสภณ , จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ , ภาวนา งามเจริญ
คำค้น : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20525
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศรวัชร งามอุโฆษ , สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ , อภิรัต อรุณินท์ , จินตนาภา โสภณ , จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ , ภาวนา งามเจริญ . (2536). รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรวัชร งามอุโฆษ , สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ , อภิรัต อรุณินท์ , จินตนาภา โสภณ , จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ , ภาวนา งามเจริญ . 2536. "รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศรวัชร งามอุโฆษ , สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ , อภิรัต อรุณินท์ , จินตนาภา โสภณ , จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ , ภาวนา งามเจริญ . "รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2536. Print.
ศรวัชร งามอุโฆษ , สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ , อภิรัต อรุณินท์ , จินตนาภา โสภณ , จุฑามณี เอี่ยมสุพรรณ , ภาวนา งามเจริญ . รายงานการวิจัยประเมินผลการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2536. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2536.