ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management)

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management)
นักวิจัย : สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ , อนงค์นุช สาสนรักกิจ , วราภรณ์ จันทรจำนงค์ , อัญชนา ท่านเจริญ , นันท์นภัส เตชะวันโต , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930456000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ , อนงค์นุช สาสนรักกิจ , วราภรณ์ จันทรจำนงค์ , อัญชนา ท่านเจริญ , นันท์นภัส เตชะวันโต , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล . (2552). โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management).
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ , อนงค์นุช สาสนรักกิจ , วราภรณ์ จันทรจำนงค์ , อัญชนา ท่านเจริญ , นันท์นภัส เตชะวันโต , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล . 2552. "โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management)".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ , อนงค์นุช สาสนรักกิจ , วราภรณ์ จันทรจำนงค์ , อัญชนา ท่านเจริญ , นันท์นภัส เตชะวันโต , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล . "โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management)."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552. Print.
สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ , จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์ , อนงค์นุช สาสนรักกิจ , วราภรณ์ จันทรจำนงค์ , อัญชนา ท่านเจริญ , นันท์นภัส เตชะวันโต , วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล . โครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอนวิชา Selected Topic in Pest Management (Current Technology in Pest Management). กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2552.