ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน
นักวิจัย : อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1330567000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ . (2556). โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ . 2556. "โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ . "โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556. Print.
อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ . โครงการวิจัยปรับปรุงระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2556.