ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน
นักวิจัย : สิงห์ อินทรชูโต
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1240106000&BudgetYear=2009
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิงห์ อินทรชูโต . (2553). โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สิงห์ อินทรชูโต . 2553. "โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สิงห์ อินทรชูโต . "โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
สิงห์ อินทรชูโต . โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพาราพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ทรงสูงจากยางครัมป์ประสานด้วยโฟลียูริเทน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.