ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น
นักวิจัย : สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ , จรัส สุวรรณเวลา
คำค้น : หน่วยการปกครองท้องถิ่น , รายได้ , การจัดเก็บภาษี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20504
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ , จรัส สุวรรณเวลา . (2537). แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ , จรัส สุวรรณเวลา . 2537. "แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ , จรัส สุวรรณเวลา . "แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2537. Print.
สกนธ์ วรัญญูวัฒนา , ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์ , จรัส สุวรรณเวลา . แนวทางการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2537.