ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538
นักวิจัย : ไสลทิพย์ ประมวญ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค
คำค้น : วันนักประดิษฐ์ , ประสิทธิผล , การจัดงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ไสลทิพย์ ประมวญ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค . (). ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไสลทิพย์ ประมวญ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค . . "ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไสลทิพย์ ประมวญ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค . "ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ไสลทิพย์ ประมวญ , จินตนาภา โสภณ , ศรวัชร งามอุโฆษ , พัชรพันธุ์ เข็มนาค . ประสิทธิผลของการจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2538. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .