ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526)
นักวิจัย : ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ , วีระพล สุวรรณนันต์ , ทิพาวดี เมฆสวรรค์ , กระมล ทองธรรมชาติ
คำค้น : พศ25232526 , ราชการพลเรือน , ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20474
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ , วีระพล สุวรรณนันต์ , ทิพาวดี เมฆสวรรค์ , กระมล ทองธรรมชาติ . (). ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ , วีระพล สุวรรณนันต์ , ทิพาวดี เมฆสวรรค์ , กระมล ทองธรรมชาติ . . "ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ , วีระพล สุวรรณนันต์ , ทิพาวดี เมฆสวรรค์ , กระมล ทองธรรมชาติ . "ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, . Print.
ศศิธร สุวิรัชวิทยกิจ , วีระพล สุวรรณนันต์ , ทิพาวดี เมฆสวรรค์ , กระมล ทองธรรมชาติ . ผลงานวิจัยด้านการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน (พ.ศ.2523-2526). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; .