ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533
นักวิจัย : ภาวนา งามเจริญ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , บุญเฉิด โสภณ
คำค้น : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , พศ2533
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20425
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภาวนา งามเจริญ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , บุญเฉิด โสภณ . (2533). การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภาวนา งามเจริญ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , บุญเฉิด โสภณ . 2533. "การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ภาวนา งามเจริญ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , บุญเฉิด โสภณ . "การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2533. Print.
ภาวนา งามเจริญ , ศรวัชร งามอุโฆษ , จินตนาภา โสภณ , เพ็ญแข ศิริวรรณ , บุญเฉิด โสภณ . การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2533. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2533.