ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย
นักวิจัย : บุญเฉิด โสภณ
คำค้น : ราชการไทย , การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20323
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
บุญเฉิด โสภณ . (2526). การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ . 2526. "การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
บุญเฉิด โสภณ . "การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2526. Print.
บุญเฉิด โสภณ . การดำเนินการสับเปลี่ยนหมุนเวียนนักบริหาร ในระบบราชการไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2526.