ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"
นักวิจัย : อภิชาต โสภาแดง , ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ , รุธิร์ พนมยงค์ , โกสุมภ์ สายจันทร์ , คมกฤต เล็กสกุล , ชูศรี เที้ยศิริเพชร , ปรัชญญา ประกอบกิจ , ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
คำค้น : โลจิสติกส์ , รองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีน , พิธีการทางการค้า , การค้าไทยจีน , การค้าชายแดน , การค้าผ่านแดน , กฎระเบียบ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20311
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษากฎระเบียบและพิธีการทางการค้า

บรรณานุกรม :
อภิชาต โสภาแดง , ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ , รุธิร์ พนมยงค์ , โกสุมภ์ สายจันทร์ , คมกฤต เล็กสกุล , ชูศรี เที้ยศิริเพชร , ปรัชญญา ประกอบกิจ , ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม . (2550). กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง , ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ , รุธิร์ พนมยงค์ , โกสุมภ์ สายจันทร์ , คมกฤต เล็กสกุล , ชูศรี เที้ยศิริเพชร , ปรัชญญา ประกอบกิจ , ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม . 2550. "กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อภิชาต โสภาแดง , ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ , รุธิร์ พนมยงค์ , โกสุมภ์ สายจันทร์ , คมกฤต เล็กสกุล , ชูศรี เที้ยศิริเพชร , ปรัชญญา ประกอบกิจ , ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม . "กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน"."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
อภิชาต โสภาแดง , ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์ , รุธิร์ พนมยงค์ , โกสุมภ์ สายจันทร์ , คมกฤต เล็กสกุล , ชูศรี เที้ยศิริเพชร , ปรัชญญา ประกอบกิจ , ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม . กฎระเบียบและพิธีการทางการค้า ภายใต้โครงการ "การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน". กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.