ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : มนัส สุวรรณ , พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง , ไพสิฐ พาณิชย์กุล
คำค้น : เครือข่ายยุติธรรมชุมชน , แก้ไขปัญหาอาชญากรรม , อำเภอหางดง , จังหวัดเชียงใหม่ , ตำบลหนองตอง , ป้องกัน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ กล่าวคือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนหนึ่งได้ใช้งานเอกสาร และอีกส่วนหนึ่งได้ใช้การสัมภาษณ์ เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ประชาชนในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

บรรณานุกรม :
มนัส สุวรรณ , พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง , ไพสิฐ พาณิชย์กุล . (2551). เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ , พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง , ไพสิฐ พาณิชย์กุล . 2551. "เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ , พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง , ไพสิฐ พาณิชย์กุล . "เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
มนัส สุวรรณ , พัชราภรณ์ สุขร่องช้าง , ไพสิฐ พาณิชย์กุล . เครือข่ายยุติธรรมชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.