ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยวัฒน์ , ไพสิฐ พาณิชย์กุล
คำค้น : ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท , ความสำเร็จ , ศาลยุติธรรม , ศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของประชาชนผู้ที่มาขอเข้ารับบริการในระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม กรณีศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาในขอบเขตของปัญหาและอุปสรรคในการเข้าระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท

บรรณานุกรม :
มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยวัฒน์ , ไพสิฐ พาณิชย์กุล . (2551). การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยวัฒน์ , ไพสิฐ พาณิชย์กุล . 2551. "การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยวัฒน์ , ไพสิฐ พาณิชย์กุล . "การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
มนัส สุวรรณ , ประเสริฐ ไชยวัฒน์ , ไพสิฐ พาณิชย์กุล . การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.