ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด
นักวิจัย : ปัญญา อุดชาชน
คำค้น : ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบ , รัฐธรรมนูญ , พระราชกำหนด
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20264
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษามีลักษณะเชิงคุณภาพ (Qnalitative Stndy) โดยเป็นการวิจัยเอกสาร พระราชกำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475-2569 รวม 199 ฉบับ

บรรณานุกรม :
ปัญญา อุดชาชน . (2550). เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญญา อุดชาชน . 2550. "เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญญา อุดชาชน . "เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2550. Print.
ปัญญา อุดชาชน . เรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2550.