ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการย่อย 4 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการย่อย 4 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
นักวิจัย : หรรษา วัฒนานุกิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0540401004&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
หรรษา วัฒนานุกิจ . (2548). โครงการย่อย 4 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
หรรษา วัฒนานุกิจ . 2548. "โครงการย่อย 4 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
หรรษา วัฒนานุกิจ . "โครงการย่อย 4 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
หรรษา วัฒนานุกิจ . โครงการย่อย 4 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ/เสริมสร้างการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบเตือนภัยชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.