ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
นักวิจัย : วารุณี วารัญญานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0540415001&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี วารัญญานนท์ . (2548). โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี วารัญญานนท์ . 2548. "โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วารุณี วารัญญานนท์ . "โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
วารุณี วารัญญานนท์ . โครงการย่อย 1 โครงการบริหารโครงการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.