ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการย่อย การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ Bacillus thuringinsis (Bt) สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการย่อย การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ Bacillus thuringinsis (Bt) สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช
นักวิจัย : จริยา จันทร์ไพแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0540447001&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จริยา จันทร์ไพแสง . (2548). โครงการย่อย การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ Bacillus thuringinsis (Bt) สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จริยา จันทร์ไพแสง . 2548. "โครงการย่อย การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ Bacillus thuringinsis (Bt) สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
จริยา จันทร์ไพแสง . "โครงการย่อย การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ Bacillus thuringinsis (Bt) สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548. Print.
จริยา จันทร์ไพแสง . โครงการย่อย การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชื้อ Bacillus thuringinsis (Bt) สายพันธุ์ไทยเพื่อใช้ควบคุมกำจัดแมลงศัตรูพืช. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2548.