ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ในประเทศแคนาดา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ในประเทศแคนาดา
นักวิจัย : ปัญญา อุดชาชน
คำค้น : การรับฟังความคิดเห็น , ประชาพิจารณ์ , ประเทศแคนาดา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20147
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเอกสาร โดยเริ่มต้นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศแคนาดา เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายประชาพิจารณ์ทั้งในระดับรัฐบาลกลางและรัฐบาลระดับจังหวัด กฎหมายอื่น ๆ

บรรณานุกรม :
ปัญญา อุดชาชน . (2545). การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ในประเทศแคนาดา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญญา อุดชาชน . 2545. "การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ในประเทศแคนาดา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ปัญญา อุดชาชน . "การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ในประเทศแคนาดา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2545. Print.
ปัญญา อุดชาชน . การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีประชาพิจารณ์ในประเทศแคนาดา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2545.