ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (Referendum)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (Referendum)
นักวิจัย : นันทวัฒน์ บรมานันท์
คำค้น : Referendum , การออกเสียงแสดงประชามติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20035
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . (2538). ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (Referendum).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . 2538. "ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (Referendum)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . "ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (Referendum)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2538. Print.
นันทวัฒน์ บรมานันท์ . ระบบการออกเสียงแสดงประชามติ (Referendum). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2538.