ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย
นักวิจัย : ไสลทิพย์ ประมวญ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , เย็นใจ เลาหวณิช
คำค้น : ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/20024
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ไสลทิพย์ ประมวญ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , เย็นใจ เลาหวณิช . (2540). การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไสลทิพย์ ประมวญ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , เย็นใจ เลาหวณิช . 2540. "การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ไสลทิพย์ ประมวญ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , เย็นใจ เลาหวณิช . "การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2540. Print.
ไสลทิพย์ ประมวญ , เสาวลักษณ์ ภูมิวสนะ , เย็นใจ เลาหวณิช . การศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2540.